Negen stappenplan

July 03, 2020
ToolsDOWNLOAD DEZE TOOL

Om onderwijs anders te organiseren planmatig en in overzichtelijke stappen vorm te geven is een Negen-stapppanplan ontwikkeld. Het instrument is al werken met scholen ontwikkeld en daarmee een beproefd instrument geworden. De 9 stappen zijn verdeeld onder de pijlers van TOM: organisatie van het onderwijs - inzet personeel - indeling en inrichting van de leeromgeving.

Ontdek waar jouw school staat

Doe de plaatsbepaling

Ontwikkelen binnen het model

Bekijk de mogelijke routes