Route 1 - 4 - 7

Voor scholen die de groepering van kinderen beperkt heterogeen wil maken. Units bestaan dan uit kinderen van twee jaarlagen, maar wel de methodes willen loslaten en vanuit leerlijnen willen werken.