Welkom bij SLIMFIT

Mike Hoppezak

‘We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast’

Dit is een artikel in het digitale tijdschrift van de PO-raad (Podium) van juni 2013 over SlimFit op de OBS Wereldwijzer in Hoorn.

SlimFit: Leren op je eigen niveau

Dit is een artikel in het Babants Dagblad van 26 november 2013 dat gaat over het onderwijsexperiment voor basisonderwijs.

Effectmeting in het primair onderwijs

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Effectmeting van SEO

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Peerreview

Bij TOM-scholen/ VTG leden is veel kennis, ervaring en beproefde praktijk aanwezig op het terrein van Onderwijs Anders. Om deze kennis, ervaringen en beproefde praktijken

Handleiding afleggen van schoolbezoeken en kijkwijzer

Scholen leren van scholen door bij elkaar op bezoek te gaan. Om deze bezoeken ten volle te benutten is er een handleiding gemaakt en een

Negen stappenplan

Om onderwijs anders te organiseren planmatig en in overzichtelijke stappen vorm te geven is een Negen-stappenplan ontwikkeld. Het instrument is al werken met scholen ontwikkeld

Leren anders organiseren

Veel scholen lopen binnen de huidige organisatie van het onderwijs tegen grenzen aan. Hoe kun je passend onderwijs bieden en voldoende differentiëren in een traditionele

TOM Kijkwijzer

De TOM kijkwijzer heeft als doel om de school/ kindcentrumontwikkeling in kaart te brengen en is gebaseerd op 3 pijlers: organisatie van het onderwijs, inzet

4 naar 6

Algemene visie en organisatie
De grootste verandering bij de overgang van veld 4 naar veld 6 vindt plaats in het groeperen van kinderen. Men gaat

5 naar 6

Algemene visie en organisatie
De grootste verandering bij de overgang van veld 5 naar veld 6 vindt plaats in het groeperen van kinderen. Men stapt

1 naar 3

Algemene visie en organisatie
Bij de overgang van veld 1 naar veld 3 vindt er een verandering plaats in het groeperen van kinderen. Men stapt

6 naar 9

Algemene visie en organisatie
Bij de overstap van veld 6 naar veld 9 vindt er een verandering plaats in de visie op leren; Er wordt

3 naar 6

Algemene visie en organisatie
Bij de overstap van veld 3 naar veld 6 vindt er een verandering plaats in de visie op leren; Er wordt

5 naar 8

Algemene visie en organisatie
Bij de overstap van veld 5 naar veld 8 vindt er een verandering plaats in de visie op leren; Er wordt

2 naar 5

Algemene visie en organisatie
Deze route wordt gebruikt door grote scholen die units creëren door het clusteren van parallelgroepen. Er wordt feitelijk met vergrote homogene

4 naar 7

Algemene visie en organisatie
Bij de overstap van veld 4 naar veld 7 vindt er een verandering plaats in de visie op leren; Er wordt

1 naar 4

Algemene visie en organisatie
Het team maakt een omslag in de visie op leren. Er wordt (meer) doelgericht naar de lessen gekeken. Waar eerst de

Start naar 3

Algemene visie en organisatie
Wanneer men als kleine school erover nadenkt om het onderwijs anders te gaan organiseren, is het een logische stap om eerst

Start naar 2

Algemene visie en organisatie
Wanneer men als grote klassikale school erover nadenkt om het onderwijs anders te gaan organiseren, is het een logische stap om

Start naar 1

Algemene visie en organisatie
Wanneer men als klassikale school erover nadenkt om het onderwijs anders te gaan organiseren, is het een logische stap om eerst