Welkom bij SLIMFIT

Over ons

Hier zie je wie er achter de ontwikkeling van SlimFit zitten én welke scholen daarbij zijn aangesloten.

Ineke van Sijl

Marius Berendse


Ineke van Sijl en Marius Berendse hebben beiden een lange staat van dienst in het onderwijs. Marius als adviseur en coach van besturen, leidinggevenden en teams die werken aan onderwijsvernieuwing. Hij speelt binnen de educatieve dienstverlening een rol als ‘makelaar’ tussen landelijke instanties en het veld. Hij is in de rol van kennisdeler (mede) oprichter en secretaris van de VTG (Verenigde TOM Groep) en Education Warehouse. Na de start als leerkracht vervulde hij leidinggevende, bestuurlijke en toezichthoudende functies bij educatieve instellingen Ineke als begeleider van scholen en kindcentra die hun onderwijs en de opvang willen vernieuwen. Zij is ontwikkelaar van diverse instrumenten om onderwijs anders te organiseren en expert op het gebied van de organisatie van het onderwijs, teamontwikkeling en de indeling en inrichting van gebouwen. Tevens is zij bestuurslid van de VTG (Verenigde TOM Groep) en bestuurslid van Education Warehouse. Naast lesgeven aan vooral jonge kinderen heeft zij ervaring als directeur van basisscholen in Amsterdam Zuidoost.

In opdracht van het ministerie van OCW en het Innovatie impuls Onderwijs kwam TOM en Slim Fit tot stand. Marius heeft het geïnitieerd, samen met Ineke hebben zij het TOM- (Teamonderwijs op Maat) en Slim Fit concept ontwikkeld en vormden zij de projectleiding.

Samen met Jeroen Imants schreven zij het boek ‘leren anders organiseren. De praktijk van scholen die het jaarklassensysteem loslaten’.

Aangesloten scholen

Wij zijn SlimFit scholen die al kortere of langere tijd ons onderwijs op een andere manier organiseren. Pijlers daarvoor zijn:
  • Een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor leren door kinderen,
  • Personeel is samen verantwoordelijk voor de kinderen, verdelen taken en rollen en leren samen,
  • De leeromgeving is rijk en divers ingedeeld en ingericht.

Zo is onderwijs op maat door een team op maat meer mogelijk en wordt de hele organisatie beter. Graag delen wij onze kennis en ervaringen. Op deze site kun je vele voorbeelden vinden. De naam van onze scholen en de plek waar wij staan kun je hier vinden. Je kunt ons ook bezoeken.