Route 258

Voor scholen die streven naar een grotere heterogeniteit, vanuit keuze maar soms ook omdat het niet anders kan. Dat geldt voor kleine scholen. Zowel veld 1 als 3 worden de basisvakken gegeven vanuit de leerjaren aan de hand van methodes. De andere vakken heterogeen binnen de unit.

Route 2569

Voor scholen die in eerste instanties kiezen voor beperkte heterogeniteit in de unit, maar wel al instructies op maat aan kleine groepen willen organiseren. Een volgende stap is om meer heterogeniteit in de unitsamenstelling te realiseren.

Route 1369

Voor grote scholen die een substantieel aantal kinderen binnen een leerjaar (dat wordt de unit) hebben (minimaal 50-60) en die daarbinnen optimale differentiatie realiseren door instructies op maat aan kleine groepjes kinderen en daarna door kunnen groeien naar onderwijs vanuit de leerlijnen.

Route 1469

Voor scholen die veel kinderen in een leerjaar (dat wordt de unit) hebben en naar veld 6 (en 9) willen omdat zij de voordelen van heterogeen samengestelde groepen zien.