Welkom bij SLIMFIT

Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid: het leerstofjaarklassensysteem. SlimFit-scholen vervangen reguliere jaarklassen door ‘units’ van zeventig à negentig leerlingen (groepsoverstijgend onderwijs). Hierin werkt een breed samengesteld onderwijs- team van leraren, onderwijsondersteuners en specialisten samen. Het groeps- overstijgend of groepsdoorbroken onderwijs is zowel horizontaal als verticaal vorm te geven. In de loop van het traject is in opdracht van OCW door het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar deze extra resultaten ten gevolge van het Slim Fit concept, het kwalitatieve onderzoek.

Het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de opbrengsten van vier jaar experimenteren binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Leerlingen, leraren en de school merken duidelijk het effect van de experimenten. Scholen werken slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. Leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en zij zelf beter in gesprek raken over het onderwijs met hun collega’s en de schoolleiding. Uit het onderzoek blijkt: Scholen werken slimmer door hun onderwijs anders te organiseren.