Welkom bij SLIMFIT

Negen stappenplan

Om onderwijs anders te organiseren planmatig en in overzichtelijke stappen vorm te geven is een Negen-stappenplan ontwikkeld. Het instrument is al werken met scholen ontwikkeld en daarmee een beproefd instrument geworden. De 9 stappen zijn verdeeld onder de pijlers van TOM: organisatie van het onderwijs - inzet personeel - indeling en inrichting van de leeromgeving.