Welkom bij SLIMFIT

Peerreview

Bij TOM-scholen/ VTG leden is veel kennis, ervaring en beproefde praktijk aanwezig op het terrein van Onderwijs Anders. Om deze kennis, ervaringen en beproefde praktijken te communiceren en te delen met scholen die hun onderwijs anders willen organiseren en met organisaties waar de school samenwerking mee zoekt is een instrument voor peereiew ontwikkeld. Zo kunnen scholen optimaal van elkaar leren en elkaar steunen in hun ontwikkeling.