Welkom bij SLIMFIT

TOM Kijkwijzer

De TOM kijkwijzer heeft als doel om de school/ kindcentrumontwikkeling in kaart te brengen en is gebaseerd op 3 pijlers: organisatie van het onderwijs, inzet personeel en de krachtige leeromgeving. Tevens brengt de kijkwijzer het proces van verandering in beeld (de schil). Elke pijler en de schil bevatten alle relvante deelthema's waarop de school/ het kindcentrum zich kan ontwikkelen . Er worden steeds vier ontwikkelingsfases aangegeven. Fase 1: niet afwezig/ van toepassing. Fase 2: in geringe mate aanwezig/ van toepassing. Fase 3: grotendeels aanwezig/ van toepassing. Fase 4: volledig aanwezig/ van toepassing. Door de kijkwijzer in te vullen ontstaat een beeld van de huidige situatie en de gewenste situatie. De resultaten komen op een verzamelstaat en is de huidige en de gewenste situatie in één oogopslag zichtbaar. Fase 4 is niet definitie de de ideale situatie. Scholen/ kindcentra maken daar zelf keuzes in. Het instrument is la jaren succesvol.