Tools en publicaties

Ben je op zoek naar instrumenten en tools die je helpen het veranderproces te ondersteunen? Dan vind je die hier. Wil je weten of het ook echt werkt dan vind je hier onderzoeken naar Slim Fit en achtergronden in diverse artikelen in vakbladen.

‘We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast’

Dit is een artikel in het digitale tijdschrift van de PO-raad (Podium) van juni 2013 over SlimFit op de OBS Wereldwijzer in Hoorn.

SlimFit: Leren op je eigen niveau

Dit is een artikel in het Babants Dagblad van 26 november 2013 dat gaat over het onderwijsexperiment voor basisonderwijs.

Effectmeting in het primair onderwijs

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Effectmeting van SEO

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Impulsen voor vernieuw(en)d ondwerwijs

SlimFit biedt een alternatief organisatieprincipe voor scholen in het primair onderwijs. In het huidige onderwijsstelsel is vaak de leraar met een jaarklas de basale organisatie-eenheid:

Peerreview

Bij TOM-scholen/ VTG leden is veel kennis, ervaring en beproefde praktijk aanwezig op het terrein van Onderwijs Anders. Om deze kennis, ervaringen en beproefde praktijken

Handleiding afleggen van schoolbezoeken en kijkwijzer

Scholen leren van scholen door bij elkaar op bezoek te gaan. Om deze bezoeken ten volle te benutten is er een handleiding gemaakt en een

Negen stappenplan

Om onderwijs anders te organiseren planmatig en in overzichtelijke stappen vorm te geven is een Negen-stappenplan ontwikkeld. Het instrument is al werken met scholen ontwikkeld

TOM Kijkwijzer

De TOM kijkwijzer heeft als doel om de school/ kindcentrumontwikkeling in kaart te brengen en is gebaseerd op 3 pijlers: organisatie van het onderwijs, inzet